Ons vakgebied

Uitvinders van het 'boodschappencentrum'
Onder de bezielende leiding van Groothandel P. Karsten werd in 1987 het eerste boodschappen centrum in De Goorn (NH) ontwikkeld.

De Goorn/Avenhorn telde destijds 4000 inwoners, het aantal winkels daalde en was her en der verspreid.
In goede samenwerking met de ondernemersvereniging en de gemeente Westerkoggenland werden er enkele winkeliers gesaneerd en daarna samen bijeengebracht in het nieuwe winkelcentrum, met een supermarkt als trekker.
Een jaar later volgde een zelfde ontwikkeling in het Drentse Annen, dat nog geen 4000 inwoners telde en daarna volgden er nog vele boodschappencentra.
Vanwege het succes is Annen reeds uitgebreid met o.a. een discountsupermarkt en er zijn voor De Goorn nieuwbouwplannen ontwikkeld.

Verstand van de detailhandel
De medewerkers van Vrieshorst komen uit de detailhandel of horeca/dienstverlening, zonder uitzondering.
Ze spreken de taal van de ondernemers en weten daarom ondernemers enthousiast te krijgen om te verkassen naar een nieuw boodschappencentrum en oplossingen aan te dragen voor het oude pand.
Ook zien ze nieuwe ondernemers komen, vaak in branches die al geheel opgedoekt waren.
Winkeliers worden ondersteund, vaak in samenwerking met hun winkelorganisatie, door middel van haalbaarheidsonderzoeken.
Doordat veel projecten gerealiseerd zijn worden de onderzoeken altijd onderbouwd met praktijkvoorbeelden elders, waardoor kredietverstrekkers minder het gevoel krijgen sprongen in het diepe te maken.

Alle kennis in huis
De kennis van de detailhandel en horeca/dienst-verlening is in eigen huis, de technische kennis haalt Vrieshorst van haar partners.
De stedenbouwkundige, de architect, de constructeur, de bouwcalculator en de aannemer, stuk voor stuk ondernemers waar al jaren mee samengewerkt wordt.
Betrouwbare vaste relaties, met direct aanspreekbare eigenaren/directeuren.
Wat belangrijk is, kwalitatief hoogwaardig werk, volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 Q-plus, van het ontwerp tot en met de nazorg.
En al deze mensen zijn vanaf het ontwerp van de bouw er goed van doordrongen dat de huurprijzen van de winkels goed betaalbaar dienen te zijn.

Terughalen van koopkracht
In woonwijken en kleine kernen, waar de koopkracht wegvloeit, doordat winkels verdwijnen of niet meer van deze tijd zijn, haalt Vrieshorst met eigentijdse winkelcentra de koopkracht terug.
Een boodschappencentrum wordt altijd zodanig opgezet dat het goed gesitueerd is, gemakkelijk bereikbaar, met voor iedere winkel zoveel mogelijk parkeerplaatsen voor de deur.
Een sterke supermarkt, of ook nog een discounter erbij als trekker en met sterke ondernemers, ‘t liefst uit de buurt of de regio.
Marktaandelen gaan absoluut weer stijgen, met praktijkvoorbeelden van 40 naar maar liefst 70%.

Maatwerk, geen project is gelijk
Voordat een nieuw project wordt opgezet, wordt onderzocht welke winkels voor de markt wenselijk zijn. En tegelijkertijd wordt de huidige bewinkeling doorgelicht. Om daarna een mix te maken van de goede lokale winkeliers, aangevuld met nieuwkomers, ‘t liefst uit branches die verdwenen zijn.
Geen enkel project wordt dan ook gelijk, in het ene centrum zitten alleen dagelijkse artikelen-zaken, de slager, bakker en groenteboer. Doch ook zijn er projecten met een juwelier, speelgoedwinkel of fietsenzaak, vaak bestaande ondernemers met klanten uit een grotere regio.
De Vrieshorst-projecten kennen dan ook geen leegstand en worden binnen afzienbare tijd meestal uitgebreid.

Ontwikkelen met eerbied voor de omgeving
Bij ieder project wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving.
De omwonenden worden vroegtijdig deur aan deur geïnformeerd, er worden inspraakavonden georganiseerd, in goed overleg en samenwerking met de desbetreffende gemeente. Vanaf het allereerste begin wordt er intensief overleg gevoerd met de gemeente, daar waar gevraagd met de provincie.
Niet alleen de economische, maar ook de milieu- en verkeersaspecten, alles komt uitvoerig aan de orde.
Zodat de omgeving zo weinig mogelijk hinder ondervindt als het project klaar is, prettig voor de buurt, prettig voor de nieuwe ondernemers.

Van idee tot uitgewerkt plan binnen
Kenmerk van de Vrieshorst-plannen is de voortvarendheid bij de totstandkoming van een nieuw project.
Wanneer er een goede locatie is gevonden of aangewezen start het gehele team met haar werkzaamheden.
De architect maakt een eerste schetsplan, de bureaus verrichten hun onderzoeken, er wordt intensief overleg gevoerd met gemeenteambtenaren en besturen en ondernemers worden bezocht. Er wordt een branche-plan gemaakt, zodat er binnen 3 maanden een uitgewerkt plan is.
Klaar voor de procedures, naar gemeente en provincie, wat uiteraard meer tijd vergt.
Na een bouwtijd van een jaar staat er een goed doordracht project met tevreden ondernemers, buren, omgeving en overheid.

© 2024 Vrieshorst  -  Realisatie: M.vd.Elzen Online Solutions